Človeški potenciali


Klimaoprema svoj uspeh dolguje in zagotavlja svojo prihodnost kompetentnim, motiviranim in ambicioznim zaposlenim, katerih število nenehno raste, pa tudi vsem ostalim segmentom našega poslovanja.
Trenutno zaposlujemo več kot 460 ljudi na dveh lokacijah na Hrvaškem - v Samoborju in Novi Gradiški.

Strukturo naših zaposlenih sestavljajo:
več kot 100 inženirjev, od tega več kot 70 inženirjev strojništva
več kot 250 delavcev v najštevilčnejšem sektorju - proizvodnja
ostalo tehnično in administrativno osebje različnih kvalifikacij in poklicev v skladu s potrebami našega podjetja

Klimaoprema se kot delodajalec osredotoča na nenehen razvoj in izobraževanje zaposlenih, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost svojih izdelkov in storitev ter ohranja strukturo delovne skupnosti vrhunskih strokovnjakov na svojem področju. Naše zaposlene spodbujamo k ustvarjalnosti in proaktivnosti ter jih dodatno nagrajujemo v skladu z doseženimi rezultati.

Izjemno smo ponosni na sodelovanje z znanstveno in izobraževalno skupnostjo (Industrijska in obrtna šola Nova Gradiška, Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo Zagreb itd.), ki želimo prispevati k razvoju bodočih strokovnjakov znotraj celotne skupnosti.

Naš vsakdanji cilj je, da vsi zaposleni svoje medsebojno sodelovanje temeljijo na spoštovanju in zaupanju ter negujejo skupnost zadovoljnih ljudi, ki uživajo v svojem delu in delovnem okolju, tako da skrbijo in podpirajo njihov osebni razvoj.

Nekatere dodatne ugodnosti, ki jih uživajo vsi zaposleni in jih nenehno nadgrajujemo, so:
Strokovni razvoj in izobraževanje
Plačani prevozni stroški
Brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje
Šport program
Team building druženje
Družinski dan, Dan zdravja, Najboljša izbira delavcev, božična zabava in podobni dogodki
Božičnica, nagrada za Veliko noč in regres
Preferencialni pogoji posojanja v partnerskih bankah

Več podrobnosti o našem delovnem okolju, vzdušju, odprtih položajih in aplikacijah si lahko ogledate s klikom na povezavo:

https://klimaoprema.talentlyft.com/

Če imate dodatna vprašanja v zvezi s študentsko prakso, službami ali katerim koli drugim delom zaposlitve, se obrnite na naš oddelek za človeške vire po e-pošti:

hr@klimaoprema.com