Digitalna transformacija proizvodnje panelov za čiste prostore (cleanroom)

8.12.2020
​Marko Smolec
R&D robotika in avtomatizacija


Oblikovanje ikone programske opreme

Proizvodna linija panelov za čiste prostore že od samega začetka vključuje visoko tehnologijo in omogoča izdelavo vseh velikosti in vrst panelov ne glede na material, polnila, odprtine itd. S spremljanjem proizvodnje, izpadov in obratovalnih ur nenehno izboljšujemo skrajšamo proizvodni cikel in zmanjšamo stroške vzdrževanja ne, da bi to vplivalo na kakovost končnega izdelka.
V želji zmanjšati možnost človeških napak, pospešiti postopek načrtovanja in izdelave in na koncu zmanjšati verigo ljudi potrebnih za izdelavo panelov za čiste prostore smo razvili tri aplikacije, ki to omogočajo.
PanelEx je programska oprema, ki olajša risanje panelov za čiste prostore in njeno parameterizacijo do najmanjših podrobnosti vključno z odprtinami. Program je zasnovan za projektno delovanje, zato je mogoče ustvariti vrsto plošč in pridobiti potrebno dokumentacijo za zagon. Nenehno ga izboljšujemo z dodatnimi funkcionalnostmi. V bližnji prihodnosti naj bi omenjeno programsko opremo uporabili tudi za druge naše izdelke, kot so vrata čistih prostorov.

Ko imamo tabelo s seznamom panelov, ki jih je treba izdelati in jih ustvari Revit priprava proizvodnje ali aplikacija PanelEx aplikacija PanelGen preprosto ustvari potrebno strojno kodo (G koda) za izdelavo. Prednosti PanelGena poleg velikega prihranka na delovnih urah so tudi odprava človeških napak in ustvarjanje potrebnih programov za delo brez kakršnega koli znanja ali izkušenj s programiranjem. Pooblaščeni osebi omogoča tudi enostavno oddajo naročila v proizvodnji v nujnih ali kriznih razmerah v proizvodnji.

Na koncu, ko je definirano vse, kar je povezano z ustvarjanjem ostane le še paletiranje naročila. Za optimalno in enostavno sestavljanje seznama palet je bil razvit PanelStack. PanelStack je programska oprema, ki določa proizvodni vrstni red čistih prostorov v skladu s projektnimi zahtevami in ustvarja grafični prikaz in proizvodno zaporedje vsake palete. Poleg ustvarjanja dokumentacije program hkrati komunicira s procesnimi napravami in roboti na progi. Tako je vsaka naprava poučena o naslednji stvari, ki pride na svoje delovno mesto in skozi omenjeni komunikacijski kanal poroča, kaj je narejeno in razporejeno na paleti.


OT omrežje (operativna tehnologija)
Glavni predpogoj za nadaljnje izboljšave in digitalizacijo celotne linije in samega proizvodnega procesa je komunikacija med vsemi sistemskimi komponentami (krmilniki, ki krmilijo več kot osemdeset aktivnih osi na liniji za čiste prostore). V tesnem sodelovanju s podjetjem Siemens d.d. delamo na integraciji varne in učinkovite komunikacije v industrijskem okolju, katerega glavni poudarek je zanesljiv in časovno pomemben prenos podatkov. Za razliko od omrežja IT lahko kratkoročne prekinitve komunikacije povzročijo velike težave in izpad proizvodnje.
Z veliko primeri v industriji, kjer je slabo, nezaščiteno industrijsko omrežje povzročilo večje izpade in prekinitve ali celo posreden vzrok nevarnosti za zaposlene je varnost na komunikacijski ravni prednostna naloga za nujno in dobro strukturirano izvajanje v proizvodnji. Poleg omenjenega se bo omenjeno omrežje uporabljalo za sprotno spremljanje, vzdrževanje in servis linije neposredno iz oddaljenega oddelka v Samoboru, kar zmanjšuje potrebe po potovanju in dodatne stroške.


Informacijske tehnologije (IT) proti operativni tehnologiji (OT)Sistem gospodarenja z energijo (EMS)

Trenutno se razvija sistem za upravljanje z energijo EMS, ki se bo izvajal v celotni tovarni medtem,ko bo pilotni projekt izveden na proizvodni liniji panelov čistih prostorov. Sistem bo aktivno zbiral podatke o porabi in izgubah vseh oblik energije v obratu. Pridobljene informacije bodo obdelane in uporabljene za optimizacijo in napovedovanje porabe ter pametno načrtovanje stroškov vzdrževanja in proizvodnje. Kot najhitrejšo donosnost naložbe vidimo zmanjšanje  energije med zimskem obratovanju, kar bo prineslo znatne prihranke takoj po izvedbi. Vse našteto je zelo pomembno tako za finančni kot za proizvodni (kakovost električne energije, izpadi napetosti, izpadi električne energije itd.) in za okoljski vidik, ki postaja vse bolj pomemben v globalni viziji Klimaopreme in v zahtevah kupcev in poslovnih partnerjev.


Primer sistema gospodarjenja z energijo (EMS)

Splošna učinkovitost opreme
Eden od instrumentov, ki se vzporedno izvaja na progi je OEE ukrep, ki kaže, kako dobro se proizvodni proces (obrat, čas in material) uporablja glede na njegov polni potencial. Že nameščeno opremo v obratu bomo uporabili za zbiranje podatkov o delovanju, ciklih in izpadih vsakega posameznega stroja in dela proizvodne linije. Tako bomo dobili resnične in zanesljive informacije o učinkovitosti omenjenega, kar je osnova za nadaljnjo optimizacijo in izboljšanje proizvodnega procesa ter spremljanje po ključnih kazalnikih uspešnosti (KPI).

Kioski za nadzor proizvodnje
Da bi dosegli brezpapirno delovanje, enostavno izdajanje in spremljanje delovnih nalogov ter natančne evidence o delovanju strojev in izpadih je pomemben dober sistem komunikacije s proizvodnjo. V ta namen se razvijajo kioski po vzoru modela, ki je že dobro implementiran v obratih, ki jih poznamo in bodo nameščeni na liniji za čiste prostore. Kiosk je informacijska točka z uporabniškim vmesnikom in čitalnikom črtne kode. Z njim lahko vsak delavec v obratu optično prebere in vidi delovne naloge za izbrani delovni dan in lahko poda povratne informacije za omenjene ali poroča o težavah, ki se pojavijo na tej proizvodni liniji. Povratne informacije o stanju stroja, izpadih in drugih pomanjkljivostih, ki povzročajo izpad proizvodnje je mogoče vnesti neposredno v bazo podatkov nadrejenega sistema MES in jih poslati prihodnjemu sistemu ERP, ki bo podatke uporabil za optimizacijo in načrtovanje proizvodnje. Uporabljali ga bodo tudi za beleženje preostalih virov energije do njega pa je mogoče dostopati prek mobilne aplikacije (spremljanje proizvodnje in delovanja strojev prek aplikacije Android / iOS in omrežnega strežnika).

Industrija 4.0
Ker je segment tehnologije za proizvodnjo čistih prostorov optimiziran in izboljšan na testnem modelu se ta model kopira v vsako vrstico in tako na varen, strukturiran in preverjen način digitaliziramo in posodobimo celotno tovarno. Cilj je v najkrajšem možnem času izpolniti vse predpogoje za integracijo industrije 4.0 in ustvariti model sodobne tovarne s stranskim produktom nižjih obratovalnih stroškov, sodobne komunikacije in varnosti ter povečane produktivnosti. Da bi lahko moderno proizvodno podjetje resnično prišlo na vrh, mora sprejeti spremembe, napredek in motnje, ki jih je prinesla digitalna preobrazba in imeti v mislih celovit in globalni pogled na tehnologijo, ki jo mora sprejeti vsak človek v izvedbeni verigi. To je naslednji korak za Klimaoprema d.d. in njegov razvoj.