Končan projekt sofinanciran iz EU sklada za regionalni razvoj

18.7.2019

Podjetje Klimaoprema d.d. v okviru javnega razpisa "Kompetenca in razvoj MSP" iz Programa konkurenčnosti in kohezije 2014-2020 je uspešno izvedla projekt z naslovom "Naložba v gradnjo in opremljanje novega proizvodnega obrata ter izboljšanje poslovnih procesov Klimaoprema dd" . Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvedba projekta se je začela 10. februarja 2017, projekt pa je bil uspešno zaključen 27 mesecev pozneje, 10. maja 2019.
 
Skozi projekt so nadgradili obstoječo halo v Novi Gradiški ter zgradili in opremili nov proizvodni obrat. Skupna površina novozgrajenih dvoran je približno 18.000,00 m2. Novi prostori bodo omogočili povečanje in razširitev proizvodnega programa, ustreznejše skladiščne kapacitete in zadovoljevanje tržnega povpraševanja. Rezultat projekta bo v bližnji prihodnosti ustvarjanje predpogojev za rast prihodkov in izvoza, večja produktivnost, znižanje stroškov, uvedba 10 novih inovativnih izdelkov in ohranitev obstoječih ter zaposlovanje novih zaposlenih, kar bo na koncu povečalo konkurenčnost in razvilo nove kompetence.
 
Projektne dejavnosti so bile:
Nadgradnja in gradnja novega skladiščnega in proizvodnega objekta v Novi Gradiški
Nabava naslednje opreme:
Linija za laminiranje
CNC štanc na liniji valjastih izdelkov
Aparat za upogibanje in varjenje cilindričnega ohišja
Robotski stroj za izdelavo utorov valjastih izdelkov
CNC udarec na liniji kvadratnih izdelkov
Linija laserskih udarcev in upogibalk za izdelavo ohišij in delov
Robotska linija za kovičenje panelov

Skupna vrednost projekta: 98.377.920,00 HRK
Skupni upravičeni stroški: 91.228.545,00 HRK
Znesek nepovratnih sredstev: 30.000.000,00 HRK