Konfigurator za vrata

12.1.2022 
Konfigurator za vrata v Inventorju
 

Konfigurator za vrata je nastal zaradi potrebe po standardizaciji vrat ter poenostavitvi izbire in definiranja vrat v prodajni službi in projektni pisarni. Do sedaj vrata kot izdelek niso bila ustrezno opredeljena zato so bile potrebne spremembe, da bi se hitreje odzivali na zahteve trga in povečanje naročil. Ta sprememba je pomenila najprej redefiniranje izdelka kot takega in uvedbo novih pravil pri izbiri vrst, možnosti in dimenzij za ta izdelek. Poleg vsega naštetega je konfigurator močno olajšal proces izdelave proizvodne dokumentacije in ga tudi pospešil. Rezultat je na koncu hitrejša izdelava ponudb in proizvodnih naročil.

Konfigurator je zasnovan tako, da se za vnos podatkov, kot so tip vrat, izvedbe in dimenzije uporabljajo obstoječi dokumenti oddelka, ki definirajo vrata v oddelku konstrukcije. Natančneje, to so oddelki za razvoj in pripravo CR. V svojem procesu ustvarijo Excelove preglednice, ki definirajo vrata. Konfigurator to tabelo uporablja kot nekakšno bazo podatkov iz katere se podatki pridobivajo samodejno. Po tem je z nekaj kliki miške postopek v bistvu samodejen. Po pridobljenem vnosu z nekaj kliki miške se samodejno generira 3D model, načrt in DXF, torej izhod procesa. Treba je poudariti, da lahko vhodne podatke vnesete tudi ročno v konfigurator, če manjka Excelova preglednica.
Konfigurator je bil razvit v okviru programske opreme Autodesk 3D Inventor na platformi iLogic, ki je "out of the box" funkcija funkcionalne programske opreme. Programska oprema Autodesk Vault PDM se uporablja za upravljanje izhodnih podatkov CAD/konfiguracije.
V nadaljevanju je princip delovanja konfiguratorja natančno opisan.
 

Načelo delovanja konfiguratorja je naslednji:
 

1. Pri pripravi proizvodnje izdelamo tabelo iz katere se črpajo podatki za konstrukcijo vrat (tip vrat, dimenzije, izvedbe itd.).


2. V Inventarju se odpre okno, kjer izberemo vrstico iz zgoraj omenjene tabele. Če tabele iz oddelka priprave dokumentacije ni lahko posamezne možnosti izberete s klikom na padajoče menije v konfiguratorju.


3. Po približno 1 minuti Inventor konča modeliranje pozicij, ki so spremenljive na modelu in podatkov, ki jih je uvozil iz Excelove preglednice.

4. Naslednji korak je odpiranje načrta, kjer se samodejno generirajo novi opisi na modelih.

5. Po odpiranju in zapiranju načrta Inventor pošlje modele v Vault (programska oprema PDM).

6. Ko shranite model in načrt v Vault se spremenijo statusi teh datotek iz "Work in Progress" v "Realised" in se samodejno ustvarijo vse DXF in PDF datoteke, ki so še potrebne za proizvodnjo. CNC razvijalci uporabljajo DXF kot osnovo za ustvarjanje CNC programov, PDF-ji pa se uporabljajo v proizvodnji za krivljenje, nadzor in sestavljanje končnega izdelka.