Merilni laboratorij Klimaoprema

26.11.2021
Klimaoprema stremi k doseganju  vrhunskih rezultatov in če se ozremo v zgodovino je eden od korakov, ki to potrjuje ustanovitev Oddelka za validacijo, ki uporablja strokovne meritvene teste za dokumentirane kvalifikacijske aktivnosti, ki jih zahtevajo standardi GMP/ISO v opredeljenih podjetjih. Glede na to je bilo logično zaporedje ustanovitev merilnega laboratorija. Končni cilj merilnega laboratorija je pridobiti status akreditiranega kalibracijskega laboratorija za področja temperature, diferenčnega tlaka in relativne vlažnosti. Za vstop v sistem akreditacije mora laboratorij izpolnjevati zahteve standarda HRN EN ISO/IEC 17025 (Splošne zahteve za usposabljanje preizkuševalnih in kalibracijskih laboratorijev). Standard predpisuje zahteve za laboratorije, ki jim omogočajo, da dokažejo, da delajo profesionalno in lahko podajajo veljavne rezultate meritev. Laboratorij, ki deluje v skladu s tem standardom praviloma deluje v skladu z načeli ISO 9001. Skladnost z zahtevami standarda HRN EN ISO/IEC 17025 zagotavlja nepristransko delovanje laboratorija in zagotavlja zaupnost informacij pridobljenih med meritvami. Kalibracijski laboratorij ima ustrezen prostor v katerem se med celotnim postopkom kalibracije nadzirajo okoljske razmere. Imamo tudi najsodobnejšo merilno opremo, ki je potrebna za doseganje najbolj natančnih rezultatov z najmanjšo možno merilno negotovostjo. Kot smo že omenili je domena laboratorijske kalibracije umerjanje merilnikov temperature, diferencialnega tlaka in relativne vlažnosti, trenutno pa smo sposobni kalibrirati merilnike temperature v območju od -35°C do +165°C, merilnike diferenčnega tlaka od 0 Pa do 5 000 Pa in  relativno vlažnost od 5 do 95 % RH. Oprema je bila izbrana z namenom zagotavljanja najboljše storitve kalibracije tako v prostorih laboratorija kot na lokaciji uporabnika, ki potrebuje usluge kalibracijske službe.

Slika 1. Kalibratori mjerila diferencijalnog tlaka
Slika 1. Kalibratorji diferencialnega manometra


Slika 2. Klimatizacijska komora za umerjanje meril relativne vlage in temperature


Slika 3. Oprema za umerjanje meril temperature


Referentni termometar - CTP5000-T25B
Slika 4. Referenčni termometer - CTP5000-T25B  


Slika 5. Suhi kalibrator in referenčni termometri