Nova EPD okoljska izjava za okroglo požarno loputo FDC

3.10.2022
Okoljska izjava o izdelku ali EPD je dokument, ki pregledno govori o okoljski učinkovitosti ali vplivu katerega koli izdelka ali materiala v njegovi življenjski dobi.
 
EPD omogoča primerjavo vpliva različnih gradbenih materialov in izdelkov, da se izbere najboljša trajnostna možnost. Zagotavlja pregledne podatke, potrebne za oceno življenjskega cikla celotne zgradbe (WBLCA), ki hitro postaja temeljni del gradbene industrije po vsem svetu.
 
Naš EPD je odobril EPD Hub in ga najdete na njihovem spletnem mestu: EPD Hub Library.
 
Oglejte si naš novi EPD za našo protipožarno loputo FDC:  LINK!