Novi ISO 50001 certifikat certifikacijskega organa TÜV Nord

5.1.2021


V teh nekoliko nenavadnih in zahtevnih časih uspešne organizacije neprestano vlagajo in si prizadevajo za krepitev svoje organizacijske strukture in poslovnih procesov, da se čim lažje prilagodijo tržnim izzivom. Tako je Klimaoprema d.d. v zadnjem četrtletju letošnjega leta svoje poslovne dejavnosti usmerila v usklajevanje poslovanja v skladu z zahtevami ISO 50001: 2018. Vrednotenje sistema je bilo izvedeno 17.12.2020. s strani našega partnerja TUV Croatia d.o.o. in uspešno certificiranje je še en poslovni korak Klimaopreme k doseganju "zelene" poslovne usmeritve. Izvedeni certifikat po ISO 50001 in lanskoletni uspešni certifikat po ISO 14001 uvrščata Klimaopremo v kategorijo družbeno odgovornih organizacij katerih naloga je sistematičen pristop k energetskemu upravljanju, racionalna raba energetskih virov v vseh poslovnih segmentih ter spodbujanje poslovnih partnerjev in druge organizacije za povečanje skrbi za okolje in naravne vire, ki so v prihodnosti bistveni za človekove dejavnosti.

Certifikate lahko najdete na naši spletni strani: https://www.klimaoprema.hr//hr/kvaliteta/54