​Novi proizvod – kanalni senzor dima

1.6.2021
Splošni cilj protipožarnih ukrepov v prezračevalnih sistemih je preprečiti širjenje ognja in dima ter zagotoviti dovolj časa za varno evakuacijo objekta. Vgradnja požarnih loput je le del ukrepov povezanih s celotnimi tehničnimi instalacijami za protipožarno zaščito v prezračevalnem sistemu. V mnogih primerih so potrebni dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja ognja in dima med požarnimi conami. Prezračevalni sistem velja za resen varnostni problem, ker prezračevalni kanali zaradi same narave sistema bolj ali manj odkrito povezujejo prostore v različnih požarnih conah in tako omogočajo prehod dima. Po statističnih podatkih več kot 90% človeških žrtev  požara ni posledica požara temveč zastrupitev z dimom ali zadušitvijo in zato je ena od osnovnih zahtev odkrivanje požara v zgodnji fazi, to pa se najpogosteje doseže z detekcijo dima.
 

Slika 1. Faze razvoja požara
 
Že nekaj let so aktivni dimo odvodni sistemi vse bolj prisotni pri projektih znotraj Evropske unije. Aktivni dimo odvodni sistemi so zasnovani tako, da lahko po vnaprej določenih scenarijih zaznajo mesto požara in zagotovijo ustrezen odziv dimo odvodnega  in prezračevalnega sistema. Naloge aktivnega dimo odvodnega sistema so naslednje:
  • zgodnje odkrivanje dima
  • lokalizacija požara
  • aktiviranje protipožarnih ukrepov
  • odvajanje dima
  • zagotavljanje svežega zraka na evakuacijskih poteh
  • "nadtlak" sosednjih prostorov, da se prepreči širjenje ognja
  • opozarjanje in obveščanje pristojnih služb
Dimo odvodni sistemi so sestavljeni iz dimo odvodnih kanalov (ki morajo biti protipožarni po EN 13501-4), ventilatorjev in dimovodnih loput (npr. FSD ali FDSD), bistveni sestavni deli tega sistema pa so zagotovo tudi senzorji dima. Senzorji dima so lahko cevni ali prostorski. Prostorski senzorji dima zagotavljajo natančnejše mesto nastanka požara, kanalski sistemi pa so stroškovno učinkovitejši, ker pokrivajo več prostorov. Nov izdelek v paleti izdelkov Klimoprema - SSA (sklop senzorja dima) (slika 1)  je kanalski dimni senzor, ki dopolnjuje paleto požarnih in dimo odvodnih loput.


Slika 1. Kanalni senzor dima
 
SSA je najpogosteje dobavljen skupaj z požarno loputo, ki signalizira prisotnost dima v tej požarni coni. Prednost skupne namestitve je ožičenje  pogona požarne lopute, ki se neposredno poveže s senzorjem dima za katerega je skupno napajanje in komunikacija z drugimi sistemi (požarni alarm, dimo odvod, CNS). Sam kanalni dimni senzor je sestavljen iz ohišja, sonde za vzorčenje in dimnega senzorja. Geometrija sonde vpliva na ustvarjanje razlike v tlaku med sprednjo "zaustavitveno" komoro, skozi katero zrak vstopa v senzor in zadnjo "statično" komoro skozi katero se zrak vrača nazaj v kanal. Napredna konstrukcija sonde (slika 2) in dimnega senzorja (slika 3) omogoča učinkovit način kroženja zraka skozi senzor ter omogoča merjenje in zaznavanje delcev dima v majhnih dozah in pri majhnih hitrostih zraka v kanalu.
V primeru zaznavanja dima senzor samodejno zapre požarno loputo na katero je priključena in pošlje signal dimo odvodnemu sistemu, ki sproži odvod dima iz območja, ki ga je požar prizadel.
 

Slika 2. Sonda za vzorčenje


Slika 3. Senzor dima

Z razvojem tovrstnih sistemov Klimaoprema še izboljšuje funkcionalnost svojih standardnih izdelkov s področja požarne zaščite in jih naredi še bolj konkurenčne na trgu, ki se razvija vsak dan.