Obvestilo o zaščiti osebnih podatkov

 

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: "Obvestilo") izdano dne 01.01.2021 opisuje, kako Klimaoprema d.d. zbira, uporablja in razkriva osebne podatke med svojim poslovanjem. To obvestilo ne velja za obdelavo osebnih podatkov naših zaposlenih, ki so posebej obveščeni o obdelavi njihovih osebnih podatkov.

Obvestilo odgovarja na naslednja vprašanja:
​Kaj so to osebni podatki?
Kdo smo mi?
Katere osebne podatke zbiramo in kako jih uporabljamo?
S kom delimo vaše osebne podatke?
Prenos osebnih podatkov izven evropskega gospodarskega prostora?
Kakšne so vaše pravice glede osebnih podatkov?
Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Nadaljnja obdelava za nove namene?
Katere varnostne ukrepe uporabljamo za zaščito vaših osebnih podatkov?
Ali se bo to obvestilo o zasebnosti spremenilo?
Kako stopiti v stik z nami?

V nadaljevanju podrobneje preberite obvestilo. Za vse navedene in razložene informacije je na desni pod oznako na voljo kratek povzetek, ki navaja jedrnato in poenostavljeno razlago.

Obvestilo o varstvu podatkov je bilo nazadnje posodobljeno 8. januarja 2020
 

1. Kaj so osebni podatki?
Izraz "osebni podatki" se nanaša na vse podatke, ki se nanašajo na posameznika, katerega identiteta je bila ugotovljena ali jo je mogoče ugotoviti ("anketiranec") zato gre za vse informacije, ki lahko neposredno identificirajo posameznika ali ki jih je mogoče uporabiti za identifikacijo posameznika, kot so ime, osebna identifikacijska številka, poštni naslov in elektronski naslov. Identifikacija je lahko neposredno na podlagi samih informacij ali v povezavi z vsemi drugimi informacijami, ki jih imamo ali bi lahko prišle v našo last.

Vse informacije, ki posredno ali neposredno identificirajo posameznika.

2. Kdo smo mi?
Klimaoprema d.d. (v nadaljevanju "podjetje") je upravljalec osebnih podatkov. To pomeni, da podjetje določi, kako bodo obdelani vaši osebni podatki, torej način obdelave in namen obdelave vaših osebnih podatkov.

Podjetje je upravljalec podatkov.
 

3 Koje osobne podatke prikupljamo i kako koristimo te osobne podatke?

Osebni podatki, ki jih zbira podjetje so naslednji:
• Osebni podatki zbrani med prodajo naših izdelkov in zagotavljanjem naših storitev
• Osebni podatki zbrani med našim poslovanjem
• Osebni podatki zbrani s poslovnimi stiki
• Osebni podatki zbrani v procesu zaposlovanja
• Osebni podatki zbrani z video nadzorom
• Osebni podatki zbrani na naši spletni strani / uporaba naslovov IP
• Osebni podatki, zbrani s piškotki
Vaše osebne podatke obdelujemo le v obsegu, ki ga določajo potrebe storitev, ki jih ponujamo, ali za druge namene obdelave, to je:
• Za namen zaščite oseb in premoženja z video nadzorom zunanje površine stavbe ter prostorov in delov prostorov družbe na naslovih Gradna 78A, Samobor, Ulica kralja Petra Krešimira IV. BB, Samobor, Ulica dr.Franje Tuđmana 14b, Sveta Nedelja, pa tudi Industrijski park 19, Nova Gradiška in obdelujemo videoposnetke teh prostorov, ki zajamejo vaš obraz. Ta obdelava temelji na naših zakonitih interesih, osebni podatki pa se bodo obdelovali v obdobju, ki ga določa veljavna zakonodaja, največ šest mesecev. Dostop do omenjene evidence ima samo odgovorna oseba družbe in oseba, ki jo družba pooblasti. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do takšnih zapisov je družba vzpostavila avtomatiziran sistem evidenc za snemanje dostopa do video nadzora v skladu z veljavnimi predpisi. Če se ne strinjate z obdelavo vaših podatkov prek video nadzora, vam morda ne bo dovoljen dostop do naših prostorov.
• Za izvajanje pogodb z našimi strankami obdelujemo osebne podatke naših trenutnih kupcev [v primeru uporabnikov fizičnih oseb], oseb pooblaščenih za zastopanje uporabnikov naših pravnih oseb, njihovih zaposlenih in povezanih oseb. Ti osebni podatki lahko vključujejo ime, priimek, osebno identifikacijsko številko, prebivališče, e-poštni naslov in telefonsko številko. Pravna podlaga za takšno obdelavo je izvršitev pogodbe, torej legitimni interes vodje obdelave. Osebni podatki se bodo obdelovali v času trajanja pogodbenega razmerja in največ pet let od začetka zastaralnega roka za vsak posamezen primer. V primeru, da nam kot stranka / ne zagotovite vseh potrebnih informacij morda ne bomo mogli z vami skleniti pogodbe ali izpolniti vseh obveznosti, ki izhajajo iz takšne pogodbe.
• Da bi izpolnili obveznosti, ki jih določajo veljavni predpisi, zlasti zakon o računovodstvu, zakon o elektronskih komunikacijah in splošni davčni zakon obdelujemo vaše osebne podatke vključno z imenom, priimkom, osebno identifikacijsko številko, datumom in krajem rojstva, spolom , prebivališče, e-poštni naslovom, telefonsko številko, številko računa IBAN [*******]. Obdelava temelji na spoštovanju zakonskih obveznosti, ki smo jim zavezani. Osebni podatki se bodo obdelovali v obdobju, ki ga določajo posamezni predpisi.
• Z namenom zaposlitve zbiramo osebne podatke potencialnih zaposlenih in drugih kandidatov (npr. pripravnikov). Osebni podatki zbrani v zvezi s tem vključujejo življenjepise in / ali druge podatke, ki so običajno v življenjepisu in / ali običajno povezani s postopkom zaposlitve, kot so ime, priimek, osebna identifikacijska številka, datum in kraj rojstva, spol, prebivališče, naslov elektronska pošta, telefonska številka, informacije o izobrazbi in prejšnjih delovnih izkušnjah ter fotografije. Ti podatki lahko vključujejo tudi posebne kategorije osebnih podatkov (npr. zdravstveno stanje). V primeru, da nam takšnih informacij ne posredujete zaradi zaposlitve, morda ne bomo mogli z vami skleniti delovnega razmerja in izpolniti vseh obveznosti, ki izhajajo iz razmerja ali pogodbe o zaposlitvi. Če kandidatu ob določeni priložnosti ne ponudijo službe ali posamezne vloge, vendar menimo, da bi bil tak kandidat v prihodnosti primeren za drugo vlogo, lahko s soglasjem takega kandidata obdržimo njegove osebne podatke za prihodnost. Podatki zbrani na podlagi soglasja za nadaljnjo  zaposlitev bodo izbrisani po 6 mesecih od danega soglasja ali po preklicu soglasja in / ali prenehanju obdelave zaradi izpolnitve namena za katerega je bilo dano in / ali odpovedi obdelava zaradi odločitve podatkov državnega organa.
• Za namene oglaševanja naših izdelkov in storitev lahko obdelujemo osebne podatke naših strank, potencialnih kupcev in njihovih zaposlenih, ki vključujejo ime in priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko, naziv delovnega mesta. Posredovani osebni podatki se zbirajo med našimi poslovnimi stiki na podlagi privolitve ali jih obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa. Vendar lahko kadar koli zavrnete prejemanje takšnih obvestil o naših ponudbah in storitvah (ali pa zahtevate izključitev iz baze podatkov). Soglasje, dano za namene oglaševanja naših storitev, velja do preklica in / ali prenehanja obdelave za namen, za katerega je bilo dano, in / ali prenehanja obdelave zaradi odločitve državnega organa, pristojnega za nadzor osebnih podatkov.
• Za odgovor na uporabniška vprašanja prejeta po e-pošti lahko obdelujemo vaše osebne podatke vključno z e-poštnim naslovom in naslovom IP ter podatke, ki nam jih posredujete. Takšna obdelava temelji na zakonitem interesu ali ukrepu sprejetem na zahtevo tožene stranke pred sklenitvijo pogodbe. Vaši osebni podatki bodo obdelani toliko časa, kot je potrebno za dosego tega namena, vendar ne dlje kot 6 mesecev. V primeru, da kot uporabnik ne navedete določenih osebnih podatkov, kot sta e-poštni naslov ali telefonska številka, morda ne bomo mogli odgovoriti na vaše vprašanje.
• Da bi omogočili uporabo našega spletnega mesta www.klimaoprema.com, lahko obdelujemo vaše osebne podatke, ki vključujejo omrežne identifikatorje, tehnične piškotke in povezane tehnične podatke. Pravna podlaga za takšno obdelavo je naš legitimni interes. Osebni podatki se bodo obdelovali in shranili toliko časa, da je zagotovljena funkcionalnost spletnega mesta (tj. le nekaj dni ali tednov). Obiskovalcem našega spletnega mesta ni treba posredovati osebnih podatkov, da bi lahko izkoristili večino njegovih funkcij. Poleg zgoraj opisanih podatkov zbranih na našem spletnem mestu uporabljamo tehnologijo za samodejno zbiranje podatkov o uporabi našega spletnega mesta prek storitve Google Analytics izključno za izdelavo statističnih poročil. Podjetje ne more enolično identificirati obiskovalcev prek IP-naslova obiskovalca. Za zbiranje podatkov, opisanih v prejšnjem razdelku, uporabljamo "piškotke". Piškotek je majhen podatek, ki se pošlje v vaš brskalnik in shrani na trdi disk vašega računalnika. Nastavitve za brisanje ali blokiranje piškotkov lahko spremenite.

 
Osebne podatke zbiramo na opisane načine

Zaščita oseb in premoženja z video nadzorom
Izvajanje pogodb
Upoštevanje obveznosti določenih z veljavnimi predpisi
Zaposlitev
Oglaševanje izdelkov in storitev
Odziv na poizvedbe uporabnikov
Omogočanje uporabe spletnih strani
 

Osebne podatke obdelujemo za sledeče namene:

Zaščita oseb in premoženja z video nadzorom
Izvajanje pogodb
Upoštevanje obveznosti določenih z veljavnimi predpisi
Zaposlitev
Oglaševanje izdelkov in storitev
Odziv na poizvedbe uporabnikov
Omogočanje uporabe spletnih strani

 

Osebne podatke obdelujemo na temelju sledečih pravnih osnov:

Zakoniti interesi
Izvajanje pogodb
Skladnost z zakonskimi predpisi
Dovoljenj
Ukrepanje na zahtevo anketirancev

4. S kom delimo Vaše osebne podatke?

V nekaterih primerih se vaši osebni podatki lahko delijo z zaupanja vrednimi tretjimi osebami, ki nam zagotavljajo administrativno in tehnično podporo ali obdelovalci podatkov, ki uporabljajo ustrezne tehnične, varnostne in organizacijske ukrepe in mehanizme za zagotovitev zaščite osebnih podatkov na način, ki ustreza obdelavi z zahtevami iz GDPR in da obdelava zagotavlja zaščito pravic anketirancev. Varstvo vaših osebnih podatkov, torej uporabo takega varstva pred tretjimi osebami v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi zagotavljamo s sklenitvijo pogodbe z našimi izvršitelji o obdelavi osebnih podatkov v kateri med drugim svoje izvršitelje obvezujemo, da obdelujejo osebne podatke samo v skladu z našimi zabeleženimi navodili zato, da obdelovalec ne sme najeti drugega obdelovalca brez našega predhodnega pisnega soglasja kot upravljavec in če obdelovalec za izvajanje posebnih dejavnosti najame drugega obdelovalca, da se zagotovi minimalna raven varstva osebnih podatkov, kot je določeno s pogodbo med nami in našimi izvršitelj. Vaše osebne podatke lahko delimo tudi s pristojnimi državnimi organi, ki jih bodo obdelovali med opravljanjem svojih nalog v okviru zakonskega okvira, kadar je naša obveznost določena z veljavno zakonodajo in v skladu z njihovimi zakonskimi pooblastili, pa tudi z zunanjimi svetovalci in drugi začasni uslužbenci, ki so zaupni.
Do vaših osebnih podatkov bo imelo dostop le omejeno število naših zaposlenih. Zaposleni so dolžni hraniti vaše osebne podatke in izvajati tehnične in organizacijske ukrepe zaščite.
Vaše osebne podatke delimo samo s tistimi s katerimi jih je treba deliti z določenim namenom in, ki zagotavljajo zadostno raven zaščite.
 
Prav tako je dostop do vaših podatkov omejen.

5. Prenos osebnih podatkov izven evropskega gospodarskega prostora?

Če osebne podatke prenašamo zunaj Evropskega gospodarskega prostora bomo, kot to zahtevajo veljavni zakoni in predpisi zagotovili, da so pravice anketirancev ustrezno zaščitene z ustreznimi zaščitnimi ukrepi.
V primeru prenosa zagotovimo ustrezno zaščito osebnih podatkov.

6. Kakšne so vaše pravice glede osebnih podatkov?

Pravica do umika soglasja kadar koli, če obdelava poteka na podlagi privolitve;
Pravica zahtevati, da vam podjetje posreduje vaše osebne podatke in če je to mogoče te podatke prenese neposredno drugemu upravljavcu, če je to primerno („Pravica do prenosljivosti podatkov“);
Pravica zahtevati omejitev nadaljnje obdelave, če je primerno ("pravica do omejitve obdelave");
Pravica do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, če je primerno ("Pravica do ugovora");
Pravica do pritožbe nadzornemu organu.
 
V primeru, da se anketiranci odločijo za uresničitev ene od zgoraj navedenih pravic bo podjetje na zahtevo ukrepalo brez nepotrebnega odlašanja. Anketirancem bomo zagotovili tudi informacije o sprejetih ukrepih brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu od prejema zahteve.
To obdobje se lahko podaljša za dodatna dva meseca, kot je primerno, ob upoštevanju zapletenosti in števila vlog. O tovrstnem podaljšanju bomo obvestili anketiranca v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.
 
Te informacije so na voljo brezplačno. Če so prošnje anketirancev očitno neutemeljene ali pretirane zlasti zaradi njihovega pogostega ponavljanja si pridržujemo pravico do:
a) zaračunati razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov posredovanja informacij ali obvestila ali ukrepanja na podlagi zahteve; ali
b. zavrnejo izpolnitev zahteve.
Vaše pravice so:
Pravica do dostopa
Pravica do popravka
Pravica do brisanja
Pravica do umika soglasja kadar koli
Pravica do prenosljivosti podatkov
Pravica do omejitve obdelave
Pravica do ugovora
Pravica do pritožbe nadzornemu organu

7. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa kolikor je potrebno za izpolnitev namena zadevne obdelave, to je običajno za čas izpolnitve pogodbenega razmerja ali za obdobje, ki ga izrecno zahteva veljavna zakonodaja. Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve se bodo ti osebni podatki obdelovali le za čas privolitve, ki jo lahko kadar koli umaknete ali omejite. Če boste to storili, bomo ustavili obdelavo zadevnih osebnih podatkov za namene, za katere ste dali svoje soglasje.
Nato se ti podatki takoj izbrišejo, razen če je treba iste podatke hraniti določeno obdobje v skladu s predpisi o podjetjih, davkih ali drugimi predpisi, v tem primeru pa se isti podatki ne bodo več obdelovali za druge namene.
Vaše podatke hranimo tako dolgo, kot je potrebno za izpolnitev namena ali kot je predpisano.
 

8. Nadaljnja obdelava za nove namene?

Če nameravamo vaše osebne podatke uporabiti za nov namen, ki ga to obvestilo ne zajema, vam bomo pred začetkom obdelave poslali novo obvestilo, v katerem bomo pojasnili to novo uporabo ter določili ustrezne namene in pogoje obdelave. Če in kadar koli je to potrebno, bomo prosili za predhodno soglasje za tako novo obdelavo. Pred obdelavo osebnih podatkov boste obveščeni za nov namen, o katerem tukaj niste bili obveščeni.
 

9. Katere varnostne ukrepe uporabljamo za zaščito vaših osebnih podatkov?

Izpolnjujemo svoje obveznosti v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov z varnim shranjevanjem in uničevanjem osebnih podatkov, varovanjem osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom in razkritjem ter zagotavljanjem izvajanja ustreznih tehničnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov. Več informacij je na voljo v našem pravilniku o zasebnosti in zasebnosti, ki ga najdete v prejšnjem poglavju.
Imamo ustrezne ukrepe za zaščito varnosti osebnih podatkov.

10. Ali bo to obvestilo o varstvu podatkov spremenjeno?

Nenehno spremljamo in izboljšujemo naše prakse varstva podatkov. Zaradi teh nenehnih sprememb, sprememb zakonodaje in narave tehnologije se bodo naše prakse varstva podatkov občasno spreminjale. Zato vam priporočamo, da na tej strani pogosto preverite morebitne posodobitve.
To obvestilo bomo posodobili po potrebi.

11. Kako nas kontaktirati?

Za uveljavljanje vseh ustreznih pravic, pošiljanje poizvedb ali pritožb se najprej obrnite na nas na:
 
Klimaoprema d.d.
Gradna 78A
10430 Samobor
Tel.: +385 1 3362513
Faks: +385 1 3362905
E-mail: szop@klimaoprema.com
 
Na Agencijo za varstvo osebnih podatkov Republike Hrvaške se lahko obrnete na telefonsko številko 00385 (0) 1 4609-000 ali po e-pošti azop@azop.hr ali na naslov Agencija za varstvo osebnih podatkov, Selska cesta 136, HR - 10 000 Zagreb, Hrvaška.
Prosto nas kontaktirajte.