Preiskusni laboratorij



Izdelki KGH so preizkušeni v sodobnem preskusnem laboratoriju, ki zagotavlja vrhunsko kakovost in skladnost izdelkov za prezračevanje in klimatizacijo.

Laboratorij je zasnovan v skladu s standardom EN 12238, ki določa dimenzije prostora, vgradne položaje odprtin in metode merjenja hitrosti pretoka zraka, padcev tlaka in temperatur. Primarni namen laboratorija je preizkusiti stropne distributivn,e elemente linijske difuzorje, šobe, stenske rešetke, lopute in zračne ventile v skladu s standardi HR EN 12238 in HR EN 12239. Poleg standardnih meritev laboratorij omogoča simulacije v realnih pogojih. Preskusni laboratorij z uporabo dimnih testov meri zračne tokove, hitrosti zračnega toka, intenzivnost turbulence in Reynoldsovo število, temperaturo, padec tlaka, zvok in vizualizacijo zračnega toka. Preiskusni laboratorij izpolnjuje tudi izobraževalno vlogo in ga z veseljem nudimo študentom pri pripravi diplomskih in magistrskih nalog.