Trajnostni razvoj

S ponosom predstavljamo naše prvo trajnostno poročilo, ki označuje začetek naše poti v še bolj trajnostno prihodnost.
S tem poročilom se javno zavezujemo in izpolnjujemo svojo odgovornost, da bomo transparentno komunicirali o tem, »kako poslujemo« in vplivu, ki ga imamo na okolje in družbo.
Skrb za okolje in ljudi je bila vedno sestavni del našega poslanstva, saj nas žene k izzivom. Poslovne in strateške cilje smo usmerili v vrhunske izdelke in storitve z maksimalno zavezanostjo varovanju okolja, energetski učinkovitosti ter zdravju in varnosti pri delu.
To poročilo povzema leto 2022 z vidika trajnosti in je izhodišče na naši ESG poti, podatkov in tem, ki jih bomo še naprej dopolnjevali. Naše delo v zvezi s trajnostno vizijo se bo leta 2023 še močneje nadaljevalo, da bi razvili celovit popis naših okoljskih in družbenih vplivov vključno s podnebnimi spremembami.
Predvsem pa ta dokument služi kot dokaz naše zavezanosti načelom odgovornega korporativnega ravnanja. Pridružite se nam pri razmišljanju o prizadevanjih, ki smo jih vložili in izzivih, ki smo jih premagali, ko si skupaj prizadevamo za prihodnost, kjer je trajnost v ospredju vsake odločitve.
 

 
Ta dokument je bil uradno objavljen 9. oktobra 2023.